Firma Profil została założona w 2006 roku i nieprzerwanie prowadzi działalność z zakresie projektowania architektonicznego oraz urbanistyki. Biuro architektoniczne wykonuje projekty studialne, koncepcyjne i pełno-branżowe dokumentacje wykonawcze.

Zakres działań pracowni:

  • modernizacje, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów dla Inwestorów budżetowych, samorządowych
  • wielobranżowe projekty budynków użyteczności publicznej a w szczególności o dużym skomplikowaniu technicznym obiekty służby zdrowia (bloki operacyjne, centralne sterylizatornie, pracownie RTG, rezonans magnetyczny)
  • projekty zagospodarowania terenu
  • rewitalizacje obiektów zabytkowych
  • zmiana sposobu użytkowania
  • inwentaryzajce architektoniczno-budowlane
  • ekspertzy techniczne
  • inwentaryzacje zieleni
  • audyty energetyczne, świadectwa energetyczne

Współpracujemy z wieloma doświadczonymi branżystami. Stałymi współpracownikami są kosztorysanci oraz rzeczoznawcy BHP, sanitarno-epidemiologiczni, ochrony środowiska, zabezpieczeń antywłamaniowych i przeciwpożarowych.


Projekt, dostawa, montaż, serwis

Zgodnie z zapotrzebowaniem naszych Klientów poszerzyliśmy naszą działalność o usługi wykonawcze w zakresie ogrzewnictwa i wentylacji opartego o odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kolektory słoneczne, rekuperację).