Pompy ciepła

 • Sporządzenie koncepcji wraz z wstępną wyceną pełnej usługi
 • Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych formalności w tym również projekty geologiczne wraz z pozwoleniem Urzędu Górniczego
 • Dostawa Markowych sprawdzonych urządzeń: pompy ciepła Danfoss, Nibe, Viessmann, Buderus
 • Kompleksowa realizacja instalacji opartej na pompach ciepła
 • Kolektory poziome i pionowe (np. odwierty + podłączenia)
 • Montaż oraz uruchomienie instalacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Kolektory słoneczne

 • Sporządzenie koncepcji wraz z wstępną wyceną pełnej usługi
 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych formalności
 • Dostawa Markowych sprawdzonych urządzeń: Viessmann, Buderus
 • Kompleksowa realizacja instalacji
 • kolektory słoneczne: próżniowe, płytowe
 • Montaż oraz uruchomienie instalacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny


Kotły C.O.

 • Sporządzenie koncepcji wraz z wstępną wyceną pełnej usługi
 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych formalności
 • Dostawa Markowych sprawdzonych urządzeń: Viessmann, Buderus, VAILLANT
 • Kompleksowa realizacja instalacji
 • Kotły: gazowe, olejowe
 • Montaż oraz uruchomienie instalacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny